ZÁPIS

19.07.2010 19:17

 

ZÁPIS nových studentů

formou osobního pohovoru se zařazením do studijní skupiny

se koná ve dnech 30. srpna - 9.září 2010, 14 - 17 hod.

v Domě hudby v Pardubicích, Sukova třída 1260. 

 

  • Přjímáme zájemce o studium angličtiny,francouzštiny,italštiny,němčiny,ruštiny,španělštiny.
  • Vyberte si v MENU vhodný kurz a jeho název vpište do přihlášky.
  • S přihláškou a s vypracovaným vstupním testem ( pokud je požadován) přijďte k ZÁPISU v uvedeném termínu.
  • Přihlásit se však můžete kdykoliv, vyplněním a odesláním on-line přihlášky, nebo zasláním e-mailu na jazyky.europe@volny.cz
  • Následně budete kontaktováni telefonicky nebo e-mailem, abychom se domluvili na Vašem zařazení do studijní skupiny,která bude odpovídat Vašim znalostem a časovým možnostem.
  • Vaše přihláška nabývá platnosti po zaplacení školného.

 Výuka v novém školním roce začíná v týdnu od 13.září 2010.

Zpět