Výuka probíhá ve skupině 5 - 8 posluchačů podle daného rozvrhu 1x týdně ve dvouhodinových blocích.Vybírejte podle nabídek jednotlivých jazyků a název vybraného kurzu zapište do přihlášky.