Cena kurzů pro školní rok 2019/2020:

Výuka ve skupině  5 - 8 studentů:

Cena zahrnuje náklady na studium po dobu jednoho školního roku - 64 vyučovacích hodin : 78,12 Kč za jednu vyučovací hodinu, v časovém rozmezí: září - červen. 

  • Záloha 2500,-Kč  se platí na začátku první vyučovací hodiny přímo vyučujícímu. Doplatek  2500,-Kč se platí tímtéž způsobem v lednu.
  • Platbu lze také provést bankovním převodem tak, aby uvedená částka byla připsána na účet Školy jazyků EUROPE před zahájením vyučování v novém školním roce. Číslo účtu: 670100-2208896386, kód banky: 6210, do zprávy pro příjemce napište své jméno a název kurzu, do kterého jste se přihlásili.
  • Pokud za Vás bude školné  hradit Váš zaměstnavatel, je třeba přinést (zaslat) společně s přihláškou OBJEDNÁVKU s uvedením adresy, IČ, DIČ objednavatele. Faktura bude vystavena na částku 5000,-Kč na celý školní rok.

       Storno podmínky:

Zařazení do kurzu lze stornovat.

 

  • Pokud tak učiníte do 1 týdne před zahájením vyučování písemně na adresu školy nebo emailem, neplatíte žádné stornovací poplatky a zaplacené školné je vám vráceno v plné výši.
  • Pokud odhlásíte Vaši účast poté, kdy výuka již začala, avšak do 3 týdnů průběhu řádného vyučování - platba se vám vrací s odečtem za počet navštívených hodin.
  • Od 4.týdne výuky činí storno poplatek 100% - plnou výši školného.

Za neúčast studenta ve výuce neposkytuje Škola jazyků EUROPE žádnou finanční kompenzaci, ale je možno vyrovnat si ztrátu návštěvou jiné odpovídající skupiny.