Přijímáme nové přihlášky

na školní rok 2019/20

Můžete se přihlásit ke studiu

italštiny 

němčiny

Přihlášku vyplňte a odešlete z těchto webových stránek.

Informace na tel. 602 104 158

  • Přijímáme zájemce o studium   italštiny a němčiny.
  • Přihlásit se můžete vyplněním a odesláním on-line přihlášky (zde), nebo zasláním e-mailu na info@jazyky-europe.eu
  • Následně budete kontaktováni telefonicky nebo e-mailem, abychom se domluvili na Vašem zařazení do studijní skupiny, která bude odpovídat Vašim znalostem a časovým možnostem.
  • Vaše přihláška nabývá platnosti po zaplacení školného.

Přihláška na jazykový kurz ...

Vítejte na stránkách
JAZYKOVÉ ŠKOLY EUROPE

Škola jazyků EUROPE v Pardubicích je soukromá jazyková škola, která poskytuje další vzdělávání při zaměstnání, při studiu na střední či vysoké škole, umožňuje rozšířit kvalifikaci uchazečům o zaměstnání.

Škola zahájila svoji činnost v září 1990. Soustřeďuje široké spektrum kvalifikované a efektivní výuky cizích jazyků v pardubickém regionu.

Zvládnutí mezinárodních jazykových zkoušek je logickým vyústěním několikaletého soustavně a důsledně metodicky vedeného studia.

Za dobu své existence od roku 1990 připravila Škola jazyků EUROPE k úspěšnému získání jazykových certifikátů desítky absolventů, kteří tím získali lepší pracovní pozici ve svém zaměstnání a mají možnost ucházet se i o práci v zahraničí.