ZÁPIS nových studentů

na školní rok 2018/19

Můžete se přihlásit ke studiu :

angličtiny

italštiny

němčiny

ruštiny

Výuka začíná 10.září 2018

Přihlášku vyplňte a odešlete z těchto webových stránek.

         
Informace na tel. 602 104 158

  • Přijímáme zájemce o studium angličtiny,  italštiny, němčiny, ruštiny.
  • Přihlásit se můžete vyplněním a odesláním on-line přihlášky (zde), nebo zasláním e-mailu na info@jazyky-europe.eu
  • Následně budete kontaktováni telefonicky nebo e-mailem, abychom se domluvili na Vašem zařazení do studijní skupiny, která bude odpovídat Vašim znalostem a časovým možnostem.
  • Vaše přihláška nabývá platnosti po zaplacení školného.

Přihláška na jazykový kurz ...