Mezinárodní zkoušky

Při prokazování znalosti cizího jazyka v zahraničí je třeba předložit některé z renomovaných mezinárodních osvědčení. Zkoušky, potřebné k jeho získání, prověřují písemnou a ústní formou základní jazykové dovednosti, tedy čtení a poslech s porozuměním, písemný a ústní projev, a to formou standardizovaných testů.

Složením zkoušky získají uchazeči certifikát, který je platný bez časového omezení. Umožňuje práci u státních institucí i v soukromém sektoru doma i v cizině. Zkouška je široce uznávána v obchodě, průmyslu, na univerzitách, polytechnikách a v jiných institucích.

Škola jazyků EUROPE v Pardubicích zajišťuje přípravu k mezinárodním zkouškám:

  • Cambridge Key English Test ( KET)
  • Cambridge Preliminary English Test ( PET)
  • Cambridge First Certificate in English ( FCE)
  • Zertifikat Deutsch  ( ZD)

 KET je mezinárodní zkouška z angličtiny 1.stupně obtížnosti. Obsahuje: 1. čtení a psaní (70 min.),2. poslech ( 30min.), 3.mluvení ( 10min.) Student je připraven na tuto zkoušku při úspěšném absolování kurzu Aj4.

PET je mezinárodní zkouška z angličtiny 2.stupně obtížnosti.  Obsahuje: 1.čtení a psaní (90min.),2. poslech (40min.) 3. mluvení ( 12min.) Student je připraven na tuto zkoušku při úspěšném absolvování kurzu Aj5.

FCE je mezinárodní zkouška z angličtiny 3.stupně obtížnosti. Obsahuje : 1.čtení (60min.),2.psaní (80min.), 3.gramatický test ( 45min.),4.poslech (40min.),5. mluvení (15min.) Student je připraven na tuto zkoušku při úspěšném absolvování kurzu Aj8.