Ruština

Rj4 : čtvrtek 17.30 - 19.15, učebnice Ruština pro začátečníky a samouky (Pařízková)  a Raduga

         V tomto kurzu pracujeme podle učebnice určené pro širokou veřejnost. Seznámíme se zde s veškerou základní gramatikou, slovní zásobou a s konverzačními tématy, se kterými se v praxi setkáváme nejčastěji. Navazujeme na předchozí studium, kdy studenti poznali skloňování podstatných a přídavných jmen, přítomný, minulý a budoucí čas sloves I. a II.časování a sloves "chtít, moci, jít, jet, koupit, slyšet, vidět, navštívit, dávat, stát, čekat a sloves na -ovat´ a evat´",  zápor, překlad českého "být, mít", vazeb "muset, potřebovat" a číslovky 1 - 100 (+ použití 2.pádu po 2,3,4) a řadové. V konverzaci témata Rodina, Povolání, Režim dne, Telefonování, Bydlení, Orientace ve městě, Návštěva, Vlak, Moskva a určování času. V tomto školním roce budeme pokračovat ve skloňování a časování, přidáme stupňování přídavných jmen a jejich krátké tvary, zvratná slovesa, rozkazovací způsob, slovesa se změnou kmenové souhlásky "milovat, chodit, dát, jíst, lít, zavřít, žít/bydlet, psát" a některé slovesné vazby. V konverzaci témata Životopis, Nákupy, Kuchyň, Volný čas a Petrohrad. Učebnice také pobaví - najdeme zde vtipy, křížovky, zajímavosti z ruské kultury, historie, literatury. Studenti dostávají CD s texty i poslechovými cvičeními namluvenými rodilými mluvčími, kromě toho počítáme s poslechem neznámých rozhovorů a textů, s videokurzem a domácí četbou (mimo jiné to budou ukázky z ruské literatury, pohádky a Exupéryho Malý princ v ruštině). Kurz je doporučen všem, kteří se chtějí seznámit s dalším - nám blízkým/slovanským - jazykem, ale také těm, kteří již ruštinu kdysi studovali a potřebují si ji osvěžit. Naším cílem je praxe, nikoli mezinárodní zkoušky.