Němčina

Nj2 : pondělí 15.45 - 17.15, učebnice Německy s úsměvem ( nové vydání)           
        
 
Nj9 : úterý 17.30 - 19.00, učebnice Studio d  a Deutsch im Gespräch
         Výuka v tomto kurzu pokračuje na vyšší střední úrovni v návaznosti na předchozí studium. Protože gramatický systém máme v podstatě dokončen, budeme se věnovat jen některým záludnostem ve slovní zásobě. Soustředíme se hlavně na používání jazyka: poslechem rodilých mluvčích v nahrávkách a samostatnými proslovy a dialogy s partnery. Obě učebnice poskytují dostatek podnětů a témat ke konverzaci. Každý student ma k dispozici vlastní CD s poslechovými a fonetickými cvičeními. Zajímavé jsou také aktuální reálie německy mluvících zemí v mezinárodním kontextu. Osvěžením bude i domácí četba: pohádky, úryvky z německé literatury, Exupéryho Malý princ. Pro zájemce o mezinárodní zkoušku Zertifikat Deutsch je zde možnost seznámit se s kompletním modelovým testem na úrovni B1 Společného evropského rámce pro jazyky. Tento kurz je vhodný jako součást přípravy k maturitě, ale samozřejmě pro všechny, kteří si chtějí udržet němčinu na požadované úrovni.