Italština

Ij2 : čtvrtek 15.45  - 17.15,  Učebnice současné italštiny
       
 

Ij4 : pondělí 17.30 - 19.00, Učebnice současné italštiny

       Při vstupu do tohoto kurzu mají studenti aktivní slovní zásobu v rozsahu 750 slov. Umějí používat členy, dovedou tvořit množné číslo členů, podstatných a přídavných jmen, orientují se v předložkách a dokážou tvořit spřežky předložek se členem (del, alla, sui apod.). Používají osobní zájmena přízvučná a nepřízvučná, přivlastňovací zájmena, všechny číslovky a řadové číslovky do 10. Umějí časovat pravidelná slovesa, z nepravidelných "essere, avere, andare, fare, dare, uscire, dovere, potere, volere, venire, sapere a bere v přítomném čase a passatu prossimu. V konverzační oblasti umějí podat základní informace o sobě a rodině, představit se, poděkovat, pozdravit, omluvit se, objednat si v restauraci, pozvat hosta dál, představit mu někoho, pogratulovat, požádat o tanec, zeptat se ho, co má a nemá rád, pojmenovat barvy, informovat se o televizním programu, zeptat se na čas a informovat o něm, psát inzeráty a odpovídat na ně, orientovat se  v programech cestovních kanceláří, objednat si ubytování, nakupovat, vyprávět o bydlení, režimu dne a prázdninách.

V tomto školním roce přidáme jednoduchý minulý čas (imperfektum), budoucí čas a použití zájmenné částice "ne". V konverzaci témata Ubytování, Stravování, Telefon, U lékaře, Vyprávění o prožitém a plány do budoucnosti.

Ij8 : úterý 15.45 - 17.15,učebnice Bahníková a kol. Italština

       Při vstupu do tohoto kurzu mají studenti slovní zásobu v rozsahu 2000 slov. Z mluvnice dovedou používat členy (neurčitý, určitý a dělivý), množné číslo členů, podstatných a přídavných jmen, spřežky předložek se členem ( del,alla,dai,sulle.nello,atd.), stupňování přídavných jmen a příslovcí (piú, il piú a nepravidelné), 3. a 4. pád nepřízvučných osobních zájmen ( mi,ti,gli,le/lo, la,li,le), a jejich kombinace (me lo, te la ce li, ve le, glielo), přivlastňovací zájmena, číslovky.Slovesa v přítomném čase, minulý čas složený ( passato prossimo: ho parlato, é arrivata), minulý čas jednoduchý ( imperfetto:parlavo), předminulý čas (avevo parlato, era arrivata), budoucí čas ( futuro: parleró),podmiňovací způsob ( condizionale: parlerei), rozkazovací způsob, konjuntiv (che io parli, che tu abbia parlato, che lui sia venuto), zvratná slovesa, nepravidelná slovesa: "essere,avere,andare,fare,potere,volere,dovere,sapere,bere,rimanere,venire,dire, dare, uscire, stare, tradurre, salire, scegliere, togliere, tenere, apparire, scomparire". Dovedou krátit vedlejší věty se spojkami "že, aby, aniž by" infinitivem s "di, per, senza". Při konverzaci dovedou informovat o sobě a rodině, bydlení, témataorientace ve městě, městská doprava, nákupy,ubytování,jídlo,pošta,cestování,železnice,dovolená,lékař, vaření, u moře, cesta po Itálii.

V tomto školním roce upevníme tvoření rozkazovacího způsobu, přidáme gerundium a passato remoto, vztažná zájmena a krácení vedlejších vět pomocí "per, sen prima di" + infinitiv. V konverzaci témata TV, Vynálezy, Risorgimento italiano a vybrané kapitoly z italských dějin. Vedle toho poslechy neznámých rozhovorů a textů, videokurzy a domácí četba například české a italské pohádky nebo Exypéryho Malý princ v italštině.