Angličtina

Aj 1  

          Tento kurz je určen pro všechny zájemce, kteří s angličtinou začínají nebo pro ty, kteří se již dříve učili, ale nedůvěřují si a chtějí si to probrat od začátku. Mluvnická pravidla jsou začleňována nenásilně v rámci zajímavého tématu, rychle se rozvíjí slovní zásoba a studenti jsou podněcováni k jejímu využívání při řízené konverzaci. Po roce studia by se studenti měli dorozumět v základních situacích při cestách do zahraničí.

Aj 3 : středa 15.45 - 17.15, učebnice Upstream I

          Jakmile studenti zvládli základy angličtiny, pokračují v rychlém rozšiřování slovní zásoby na dalších zajímavých tématech podle učebnice od 5. lekce. Budou poslouchat a trénovat porozumění mluvenému jazyku rodilých mluvčí na nahrávkách, číst a hovořit o jídle, o počasí, o oblečení a aktivitách, o životě slavných lidí, o zvycích, atd. V mluvnici již začneme rozeznávat počitatelnost, průběhové časy, minulý čas, nepravidelná slovesa. Po tomto roce studia by studenti měli dosáhnout podle mezinárodního hodnocení úrovně A1+.

Aj 4 : středa 17.30 - 19.00, učebnice Upstream II

            Předpokladem pro vstup do tohoto kurzu je předchozí 1 - 2leté studium. V rámci spirálové metody výuky je zpočátku procvičováno základní učivo gramatiky, ovšem na vyšší úrovni slovní zásoby, poslechových a konverzačních schopností a teprve později se přechází k obtížnějším prvkům anglické gramatiky    ( kondicionály, gerundium, trpný rod,nepřímá řeč). Po zvládnutí tohoto kurzu studenti dosahují mezinárodně srovnatelné úrovně A2 a mohou se přihlásit ke zkoušce Cambridge KET.

Aj 7

          Výuka angličtiny pokračuje na střední úrovni. V předchozím studiu se již studenti seznámili s celým základním gramatickým systémem jazyka a nyní se jednotlivé složky prohlubují, jde se do detailů. Rapidně se rozšiřuje slovní zásoba, učíme se frázová slovesa, předložkové vazby, učíme se transformovat věty, číst delší nové texty, porozumět delším mluveným projevům na nahrávkách a videích a samostatně mluvit o svých prožitcích a úvahách při pohledu na obrázky, vyjadřovat své myšlenky při konverzaci s partnerem, budeme nacvičovat psaní různých slohových stylů. Získáváme sebevědomí při používání angličtiny a podle mezinárodního hodnocení se dostáváme na úroveň B2. Tento kurz je vhodný jako součást přípravy k maturitě, je možno se přihlásit ke zkoušce PET nebo FCE.  

Aj 9

          Výuka v tomto kurzu směřuje k vyšší střední úrovni, která odpovídá stupni B2+ Společného evropského rámce pro jazyky. Studenti se zdokonalují ve všech aspektech jazykových znalostí : 1) čtení delších neznámých textů s porozuměním, 2) psaní různých slohových stylů, 3) procvičování všech gramatických struktur včetně idiomů, frázových sloves a předložkových vazeb, 4) poslechu delších mluvených projevů s porozuměním, 5) konverzaci na daná témata v běžných situacích každodenního života. Učebnice zaujme svěžími autentickými tématy ze současných zdrojů. Kurz je doporučen všem, kteří se potřebují zlepšit při kontaktu se zahraničními partnery, při cestách do zahraničí, jako příprava ke studiu na vysoké škole, ke zkoušce FCE nebo k jakékoliv zkoušce na této úrovni.